dimarts, 17 de desembre de 2013

La nova LLei Valenciana de l'Educació paralitza l'avantprojecte de la Llei de Formació de Persones Adultes


La Generalitat ha anunciat l'elaboració d'una Llei Valenciana d'Educació. Amb aquest anunci es paralitzen dues reformes educatives que estaven en tràmit . Per una banda el decret d'Autonomia i d'altra la LLei de Formació de Persones Adultes. Aquesta última havia despertat tota una sèrie de recels i protestes per part dels col·lectius d'ensenyants, alumnes i organitzacions que integren l'ensenyament d'adults , ja que havia estat redactada sense tindre en compte a la comunitat educativa i als alumnes. 

L'anuncí d'aquesta nova LLei Valencina d'Educació paralitza de moment aquest avantprojecte de llei de Formació d'SAdults , a l'espera també que s'aprove la Lomque, ja que haurà d'incorporar les novetats que marque la normativa estatal.


Podeu llegir més en el següent enllaç :  suplement especila d'educació de la CV de Magisterio español


divendres, 4 d’octubre de 2013

CAMÍ SENSE SENTIT

* Reproduïm l'article que s'ha publicat en Informació de la Ribera

Quin fàstic. Estic llegint “La Razón” per primera vegada en ma vida i després d’això hauré d’anar a l’oculista pel dolor que ha provocat en el meus ulls. Un pamflet en forma de periòdic que alterna bous, religió i futbol , parlant de les bondats de l’educació privada com a opció asèptica.  La perfecta democràcia franquista del segle XXI. Però pitjor que haver de tolerar la intolerància de la Razón és el fet que ells mateixos es creuen les seues pròpies mentides, com si foren les notes d’un piano de corrupció que ens trauran de la crisi, a  manca de transparència  i justicía.
La notícia diu que ha nascut un nou centre cancerigen per al sistema educatiu públic, el qual no pretén res perquè no parla de res. Ni tan sols diu els objectius que pretén aconseguir, és a dir, ens trobem davant una cosa semblant a un terrorista de l’educació que s’interessa molt en esborrar el rastre del crim que ha comés, acabar amb l’accés igualitari , públic i universal a l’ensenyament al llarg de la vida. No cal ser Àgata Cristie per a saber que el crimen s’ha comés en aquests moments àlgids de malaurança per al sector públic valencià , una desfeta que arrosseguem des de l’any 95.
La pregunta que ens podem fer immediatament és la següent:  Per a què volem crear una xarxa privada d’ensenyament d’adults si ja hi ha una pública que funciona bé i molt bé, malgrat els entrebancs que se li posen?  Li pegues al dit i acaben succionant-te el cervell.   És el que faltava! Suspens  l’ESO  perquè no hi ha prou mitjans en el sistema públic per garantir la igualtat en l’educació i ara t’has de pagar l’educació quan eres adult.
No tenen els collons de dir que el que pretenen fer és una societat divida en classes.
Jaume Gironés Menés 

dimarts, 17 de setembre de 2013

EL SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ, RAFAEL CARBONELL, ES REUNIX AMB LA MESA PER L'FPA I DIU QUE DE MOMENT NO HI HA CAP NOVA LLEI D'FPA , PERÒ SÍ LA INTENCIÓ DE MILLORAR L'ACTUAL SISTEMA.El Secretari va comunicar  que no sabia quin era l’esborrany de l’avantprojecte de Llei d’EPA però que sí hi havien  hagut dos o tres documents, els quals ell  anomenà “informes"

No es plantegen cap disminució del mapa  actual de centres d’epa. Però sí alguns canvis i millores com passar l'FPA de les zones rurals als instituts.

la Conselleria no té cap intenció d’assumir els centres públics de FPA de titularitat municipal, entre altres raons, per les qüestions pressupostàries

Acte de recolzament al manifest de la MESA el passat mes d'abril
Ja ha començat el període de matrícula a tots el Centres de Foirmació de Persones Adultes del país. Com els darrers anys le ritme de matriculació és constant i en molts centres els primers dies ja s’han cobert l’oferta de places.
Comencem un any nou també amb certs dubtes sobre el furtur dels centres actuals, ja que tal i com tancàvem el darerr curs la posible nova llei de Formació de Persones Adultes que vol impulsar el Consell va marcar el tancament del curs i per tant també el començament d’aquest nou. 
A causa de la manca d’informació directa que no s’havia tingut per part de la Conselleria, la Mesa d’Agents Socuials per l’FPA va demanar una reunió amb el govern valencià per tal de saber què i com es volia fer  i si era així demanar el concens de tota la comunitat educativa amb el govern valencià per tal de dur conjunatemnt endavant un projecte que afecta a més de 270 centres i més de 80.000 aprenents. 
La reunió  dels representants de la Mesa (Fevaepa, Col·lectiu de Mestres Municipals, Tarepa, STE-PV, CCOO i UGT) i Rafael Carbonell, Secretari Autonòmic d’Educació  va tindre lloc el dia 31 de juliol
La reunió va respondre a la petició d’entrevista que la Mesa dels Agents Socials per la FPA va realitzar al President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra i a la Consellera d’Educació, Mª José Catalá.  Les dues entrevistes varen estar delegades al Secretari Autonòmic d’Educació.
Es va entergar al Secretari Autonòmic, el Manifest de la Mesa del 26 d’abril, amb els cinc punts prioritàris que des de la Mesa dels Agents Socials varen establir per al proper curs. Els representants de la Mesa li van traslladar  també la inquietud que havia causat  l'esborrany de llei i la demanda de desenvolupar l'actual llei al màxim. També la necessitat de tractar qualsevol iniciativa sobre la FPA amb les entitats que conformen la Mesa dels Agents Socials per la Formació de Persones Adultes.
El Secretari però va comunicar  que l’esborrany de l’avantprojecte de Llei d’EPA  que havia sigut la causa de la reunió i que hi havia estat circulant aquest hivern, no sabia quin era perquè havien  hagut dos o tres documents, els quals ell  anomenà “informes”.  També va afirmar que el que pretén  Conselleria  és una millora de la FPA, una suma al que ja hi ha en aquests moments i que no es plantegen cap disminució del mapa  actual de centres d’epa actual. Però sí alguns canvis i millores com passar la FPA de les zones rurals als instituts per tal millorar les actuacions, incloure alguns dels programes de FPA als IES…
Un punt en què de partida tots estagueren d’¡acord va ser la importància de  l’educació d’adults a distància i semipresencial, fent menció explícita que aquesta educació a distància no necessàriament seria depenent del CEED. Tambés es posa de relleu la importancia del progra j).
Un altre punt molt interessant va ser la proposta que els centres havien de certificar oficialment els ensenyament d’idiomes. Tambéel Secretari Autonòmic  considerava important la tasca orientadora en els centres d’Educació d’Adults i va parlar d’implantar en cinc anys als professionals de l’orientació en els centres d’EPA. Va manifestar la importància que des d’Europa se li dona a la Formació d’Adults,  i va informar que aquest àmbit educatiu i formatiu estarà molt ben dotat econòmicament.
Respecte de la demanda que va plantejar la Fevaepa referida a la subvenció per a la Federació i Associacions d’Alumnes de centres de FPA que no reben subvenció des de ja fa anys no com altres associacions d’alumnes , de pares i mares, etc, el Secretari Autonòmic li va restar importància a eixa qüestió i no va ni contestar, va parèixer que per a d’ell era menys important que els altres temes.
A més, va comunicar, parlant de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que la Conselleria no té cap intenció d’assumir els centres públics de FPA de titularitat municipal, entre altres raons, per les qüestions pressupostàries.
També va dir que no tenen cap presa en que se promulgue la nova Llei d’EPA, que no volen millorar la que hi ha- Llei 1/95 de la GV-, sinó que el que volen és una nova llei que millore l’actual i done respostes a la situació actual. Igualment va expresar el desig  d’obrir el màxim d’espais participatius perquè els màxims agents socials puguen participar en la millora del proper avantprojecte de Llei  d’EPA que esperen poder presentar en setembre i així iniciar el procés de debat i aportacions.
La temporalització que va proposar és la de començar al mes de setembre el procés participatiu i de consulta i acabar amb aquest procés en gener, però també assenyalant que no tenen cap pressa. Una vegada acabe tot aquest procés, l’avantprojecte sí serà finalment presentat i aprovat al Consell i d’ací, passarà a les Corts Valencianes per a la seua aprovació i promulgació.dissabte, 6 de juliol de 2013

L’ESCOLA D’ESTIU D’FPA REIVINDICA L’ENSENYAMENT AL LLARG DE LA VIDA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOCIALDurant els dies 3, 4 i 5 de juliol Alfafar ha acollit l’Escola d’Estiu d’FPA on al voltant de 300 mestres , professors i alumnes vinguts de diferents escoles d’adults d’arreu del País Valencià han compartit diversos espais de reflexió  i investigació sota una premissa clara i  fonamental en tot procés d’aprenentatge:  aprendre , educar-se , ensenyar i ensenyar-se és un intercanvi humà i necessari per al desenvolupament personal i en conseqüència per a l’avanç de la societat per a la consecució d’uns valors i drets comuns que ens permeten viure en pau , llibertat i benestar. 

Sota el lema “Pedagogies de llibertat i didàctiques de l’experiència en l’FPA”  els diversos tallers i seminaris programats al llarg dels tres dies han propiciat la COoperació i la col·laboració entre els participants en un diàleg constant i enriquidor que han permés analitzar i aprendre metodologies i didàctiques que faciliten el procés d’aprenentatge en les persones adultes en el seminari impartit per Glòria Díaz de la
Universitat de Barcelona.; refermar el paper de la conversa com a eina que interactua i teixix el procés d’aprenentatge a través de les relacions que s’estableixen  entre els interlocutors del procés aprenents, és a dir entre professors i alumnes i alumnes i mestres, en el seminari  impartit per Anna Gómez de la Universitat de Vic; o el paper de l’escriptura , escriure com a eina que configura la creació de processos educatius i d’aprenentatge socials  o el paper de les tecnologies audiovisuals i multimèdia com a instruments educatius ens els tallers impartits per Pep Aparició –TAREPA  i Miguel Ángel Baixauli, director de cinema.
No s’ha oblidat però que el lleure, l’oci, les converses disteses també són font d’intercanvi i de coneixença prèvia a l’estudi i la reflexió. Conéixer-nos és també gaudir junts i per això l’escola d’estiu no oblida deixar espais per a aquest afer tan necessari i així els assistents pogueren gaudir  d’itineraris ecològics i populars amb una passejada en barca per l’Albufera .
L’Escola d’Estiu es tancà divendres amb la posada en comú i l’anàlisi dels tres dies i també de la sorpresa i preocupació que ha suposat per al món educatiu de la formació d’adults l’aprovació per part del Govern Valencià de l’Avantprojecte de Llei de Formació de Persones Adultes ,el 28 de juny, últim dia de classe en els centres d’adults.
La sorpresa que ha suposat  l’aprovació d’aquest avantprojecte s’ha tornat aviat en preocupació ja que en línies generals suposaria la desaparició de l’actual xarxa de centres i la creació d’una de nova  que prioritzaria la semipresencialitat i l’educació a distància i la creació de dos tipus de centres, amb la consegüent disminució en el nombre de centres, sobretot municipals, que podrien oferir estudis de Graduat en secundària i en un deteriorament de la qualitat i de l’oferta educativa en formació d’adults arreu de tot el país.
En una reunió improvisada s’acordà proposar de forma urgent una assemblea de la Mesa d’Agents Socials perquè s’analitze l’avantprojecte i les línies d’actuació que caldrà seguir de manera immediata. També i per unanimitat tant dels mestres com dels alumnes i les associacions presents es va voler deixar constància que el model actual (encara no desenvolupat del tot) és un model efectiu, barat i sobretot útil per a la formació de persones

dimecres, 12 de juny de 2013

XXV TROBADA D'ESCOLES D'ADULTS DE LA VALL D'ALBAIDA

El proper dissabte 15 de juny les Escoles d'Adults de la comarc de la Vall d'Albaida, es reuneixen a Agullent per reivindicar l'educació al llarg de la vida en la XXV Trobada d'Escoles de la Vall d'Albaida.

dimecres, 29 de maig de 2013

PAPERS d'Educació de Persones Adultes

AEPA, Associació d'Educació de Persones Adultes, és una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de promoure activitats relacionades amb l'educació de persones adultes

L'AEPA, pertany a tot un moviment associatiu que creu i entén l'educació de persones adultes com una eina útil per millorar la qualitat de vida i superar les desigualtats socials, treballant des de la creació d'espais autònoms de vida social i de participació igualitària dins l'educació permanent.

La revista es l'element de difusió més important de l'AEPA, on persones relacionades amb l'educació d'adults, tant professionals com participants, col·laboren en l'elaboració d'aquesta revista pedagògica. Papers és l'única revista en llengua catalana editada des de la iniciativa social que tracta específicament sobre l'Educació permanent de persones adultes, unint una perspectiva teòrica amb les experiències pràctiques dels moviments educatius i socials d'adults.

Si voleu accedir als últims núemors de la revista cliqueu a la fotografia :

dimarts, 28 de maig de 2013

Proves LLiures de GES

La prova tindrà lloc el dia 7 de juny de 2013 a partir de les 09:30 h.

 Les persones que hi estiguen admeses hauran de concórrer a les proves proveïdes de l'original del DNI o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola i, si són estrangers residents, amb la targeta de residència (NIE) en vigor. La prova se celebrarà en sessions de matí i vesprada:
a) La sessió de matí s'iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
Esta part es realitzarà des de les 09.30 fins a les 11.30 hores. De les 11.30 hores a les 12.00 hores hi haurà un període de descans.
La segona part constarà de continguts dels mòduls següents: el Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.
b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels mòduls següents: Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

dissabte, 25 de maig de 2013

CINC ACTUACIONS IMPRESCINDIBLES EN EDUCACIÓ PERMANENT

La mesa d'Agents Socials per l'FPA ha redactat un document bàsic sobre 5 mesures bàsiques que cal posar en marxa de cara al proper any escolar perquè es garantisca l'Educació d'Adults a tot el territori.
El document que recull 5 punts bàsics d'actuacions prioritàries en matèria d'educació d'adults el podeu descarregar clicant a la imatge:

divendres, 17 de maig de 2013

EL CERTAMEN LITERARI DE LA FEVAEPA DEFÉN LA VALIDESA DELS CENTRES D'ADULTS I DENUNCIA LES RETALLADES


El Certamen Literari que tots els anys organitza la Federació Valenciana d'Associacions d'Escoles Permanents d'Adults (FEVAEPA) ha servit per a reivindicar la validesa de l'actual mapa escolar de Centres i demanar que no hi hagen més retallades en l'ensenyament d'adults. La presidenta de la FEVAEPA ha reivindicat en nom dels tots els alumnes del Centres d'FPA d'un finançament just i el suport incondicional del govern valencià i dels ajuntaments al centres que oferixen Formació Permanent, davant d'un aforament ple de gom a gom, amb alumnes i mestres provinents d'arreu del país i que han omplit el Teatre Municipal d'Algemesí, població on enguany s'ha celebrat el Certamen.

Si ve a primeres hores del matí hi ha hagut algun problema a causa que l'aforament del local era limitat i no es deixava entrar a més gent perquè poguera assistir a l'acte d'entrega dels guardons i a l'espectacle que l'acompanyava, al final el problema s'ha resolt i vora una cinquantena de persones que s'havien quedat a fora del recinte han pogut entrar i gaudir de l'espectacle que havia organitzat el CPFPA d'Algemesí i l'Associació d'Alumnes.Els parlaments que han començat,  amb una miqueta de retard, amb la benvinguda de la presidenta de l'Associació d'Alumnes d'Algemesí i de la directora del centre, Merche Trull i Magdalena García han volgut afermar el valor social i humà que comporta l'ensenyament d'adults en una societat avançada i moderna, i també el valor educatiu i laboral que suposa la tasca formativa dels centres.

Tot seguit ha sigut el torn de la presidenta de la FEVAEPA , Rosa María Bornay, que ha volgut traslladar la preocupació dels milers d'alumnes dels centres davant la incertesa que provoquen les retallades econòmiques que han patit o puguen patir molts centres i que pot propiciar el tancament de molts centres o la disminució de l'oferta educativa. 


Per al seua banda Juan Pablo Valero Subdirector General d'Innovació i Qualitat Educativa, ha fet un parlament en què ha defés clarament la necessitat de la formació permanent i al llarg de la vida en  la  situació actual i precisat que les Escoles d'Adults són una peça clau i necessària en la consecució de l'excel·lència educativa i és per tant una branca de l''aprenentatge que cal potenciar des de les administracions públiques.

Tot seguit la regidor d'educació de l'Ajuntament d'Algemesí, Beatriz Díaz, i l'Alcalde de la ciutat Vicent Ramón García,han donat la benvinguda als assistents i han donat pas a les actuacions que han preparat els alumnes del Centre d'Algemesí amb actuacions que han divertit i delectat al públic a través d'una peça teatral que han oferit el grup de base o les cançons d'alguns
components del grup de francés o les actuacions de les professores dels grups de dansa. En acabar l'acte amb l'entrega dels diplomes als alumnes seleccionats dels diferents pobles i ciutats , des d'Alacant , Ibi, Benidorm, Canals, Catarroja, Cullera, Almenara o Picassent, els assistents han compartit un dinar de germanor a una coneguda Sala de la ciutat i després han pogut visitar el Museu de la Festa i la Basílica de la Mare de Déu de la  Salut.

dissabte, 11 de maig de 2013

A PUNT D'ACABAR EL CURS I SEGUIM MANTENINT-NOS EN LA INCERTESA

Poc queda ja perquè acabem un nou curs escolar. Milers de valencians i valencianes hauran passat per les aules dels centenars de Centres de Formació de Persones Adultes d'arreu del país. Alguns hauran aconseguit després d'alguns anys de desil·lusió o desenganys obtenir el Graduat en Educació Secundària, d'altres començaran una nova etapa a les universitats valencianes o als instituts de formació professional, milers de ciutadans hauran obtingut títols de valencià o d'anglés a través de la preparació que es fa a les escoles d'adults. Milers de nouvinguts d'arreu de l'estat i d'altres països hauran aprés a valorar , estimar i viure en valencià, o hauran aprés el castellà o l'anglés o altres llengües que els permetrà integrar-se i aprendre que "comunicar-se" tracta d'això, de respectar i voler , també les llengües, la pròpia i la dels altres. I això és el que qualsevol persona que haja passat o estiga en una escola d'adults respira i sent, eixa sensació col·lectiva d'igualtat i respecte cap als altres i cap al que no coneix però que vol aprendre.  Ara que es parla  i se sent dir cada vegada més de les Comunitats d'Aprenentatge (Ramón Flecha) , cal recordar que la primera escola on va sorgir aquest model d'aprenentatge , que no difereix molt ni massa de l'esperit anterior, actual i futur dels Centres d'FPA, va ser a l'Escola d'Adults de la Verneda.

D'ací no res , a penes un mes llarg acabem el curs 2012-2013, i el tanquem amb dubtes, molts. També amb la incertesa de molts mestres, de molts alumnes, de molts centres que no veuen un futur clar i segur. Molts no saben si tornaran a ser contractats, molt alumens si tindran lloc pera  matricular-se, molts centres si tornaran a obrir. La incertesa en què ens trobem ve propiciada pel silenci administratiu de la Generalitat, pel dubte en les subvencions als centres municipals, per la reforma de lleis com la de règim local o de les adiministracions públiques que podria deixar sense competències educatives al ajuntaments i amb la qual cosa sense cobertura als municipis perquè puguen tindre un centre d'adults. 
Davant aquest panorama hem d'estar alerta  i reafermar-nos més si cap en la convicció que els Centres d'FPA són una eina social i democràtica necessària i productiva en la resolució d'una crisi que necessitarà en els darrers anys centres on els milers d'aturats actualitzen coneixement i es formen.  El tancament , desaparició o disminució del centres actuals suposaria un incentiu extra a la desesperació i a la marginació de milers de ciutadans que han patit, patixen i potser patiran uns quants anys més els efectes nocius d'una crisi sesnse precedents. 

Cal doncs, estar alerta, matricular-se en els centres d'adults, anar als ajuntaments si no hi ha places suficients, movilitzar-se socialment si es tanca algun centre o es disminuïxen els serveis o la qualitat de l'ensenyament. Cal reclamar un dret universal defensat per la UNESCO i per la Comissió Europea: El dret a aprendre al llarg de la vida. 

Plataforma Pública per l'Ensenyament d'Adults


dimarts, 7 de maig de 2013

XXV TROBADA D'ESCOLES D'ADULTS DE LA VALL D'ALBAIDA.

EL PROPER DIMECRES 15 DE MAIG COMENCEN LES ACTIVITATS PROGRAMADES DINS DE LA XXV TROBADA D'ESCOLES D'ADULTS DE LA VALL D'ALBAIDA AMB LA VISITA CULTURAL GUIADA D'AGULLENT.
A LES 10:00 H COMENÇAREM LA VISITA, L'ITINERARI SERÀ EL SEGÜENT: 

1. Fornet de la neu

2. Ermita Sant Vicent Ferrer
3. Font Jordana
4. Llavador i séquia de Dalt
5. Convent de Sant Jacint
6. Llavador d’Enmig
7. Molí Fariner
8. Església Sant Bertomeu

FINALMENT, A LES 14.00 AL BAR DELS JUBILATS ES REALITZARÀ UN DINAR DE GERMANOR ENTRE TOTS ELS ALUMNES DELS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE LA VALL D'ALBAIDA QUE PARTICIPARAN EN LA XXV TROBADA.

IMPORTANT: CAL APUNTAR-SE AL DINAR (10 €) I A LA VISITA CULTURAL ABANS DEL DIVENDRES 11 DE MAIG. MÉS INFORMACIÓ AL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES D'AGULLENT 

dijous, 2 de maig de 2013

TOT PREPARAT PER A L'ESCOLA D'ESTIU D'FPA

Com ja va sent habitual enguany i per segon any consecutiu serà la població d'Alfafar i el CM FPA d'Alfafar els qui acullen l'Escola d'Estiu d'FPA:  Educands i educadors.

Creuant les fronteres educatives 
Pedagogies de llibertat i didàctiques de l'experiència en l'FPA

L'Escola d'estiu és un espai de reflexió, un espai de formació i un espai de convivència entre educands i educadors, professors, mestres i alumnes que durant els dies 3, 4 i 5 de juliol podran assistir als diferents tallers i seminaris organitzats, per a debatre i actualitzar els temes que ens preocupen i atanyen. 

Entre els tallers i seminaris podem trobar aquells dirigits a abordar les tasques que realitzen els mestres des d'una perspectiva col·laborativa i relacional que ens ajudarà a plasmar propostes pràctiques i l'establiment de xarxes d'aprenentatge "Metodologies i didàctiques col·laboratives i relacionades amb l'FPA", o  establir relacions fructíferes entre el cinema i la formació de persones adultes a través del coneixement crítric de la comunicació audiovisual en el taller "Cinema i educació" entre d'altres. Tots ells impartits per reconegudes personalitats de l'educació com Miguel Ángel Baixauli (director de cinema) o Anna Gómez de la Universitat de Vic.

Podeu veure tota la programació detallada i descarregar els documents en l'apartat de Formació

CERTAMEN LITERARI FEVAEPA . MAIG 201.

El proper 16 de maig tindrà lloc a Algemesí l'entrega de d'acreditacions i exemplar dels treballs seleccionats en el Certamen Lietari d'alumnes d'FPA que tots els anys organitza la FEVAEPA ( Federació valenciana d'associacions d'alumnes d'FPA).

Com tots els anys els actes que ha organitzat la FEVAEPA serviran un any més perquè multitds d'escoles i centres d'adults intercanvien opinions i vivències, a més de recollir els seleccionats el diploma acreditatiu i el llibre on s'han publicat tots els treballs.

També i com tots els anys, l'acte servix perquè coneguem una nova ciutat del país, enguany algemesí , i els companys amfitrions de l'Escola d'Adults d'Algemesí.

Programació:

TEATRE MUNICIPAL C/ Lepanto 3

10'30 h Arribada i recepció de les diferents escoles i centres

11'30 h Acte d'enrega d'acreditacions als guardonats en el certamen.  • Salutació de les autoritats 
  • Intervenció de la presidenta de l'Assocciació d'Alumnes i la directora del CP FPA Algemesí
  • Intervenció del apresidenta de la FEVAEPA
  • Actuacions de l'alumnat del CP FPA Algemesí
  • Entrega del premis 

14 h Comida en el Casino Sala REX

16'30h  Visita guida per Algemesí

ENTRE TOTS PODEM!


dissabte, 27 d’abril de 2013

LES ESCOLES D'ADULTS REIVINDIQUEN EL DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI DEL 95 I EL RECONEIXEMENT ACTUAL DELS CENTRES I EL SEU FINANÇAMENT

El saló d'actes de la facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València s'ha quedatmenut per a acollir els centenars d'ensenyants i alumnes de les escoles d'adults vinents d'arreu de la geografia valenciana. 
L'acte promogut per la Mesa d'Agents Socials per l'FPA  que també ha comptat amb el suport de la totalitat del sindicats, la Federació d'Associacions d'Alumnes i els partits polítics que ocupen la bancada de l'oposició a les Corts Valencianes, així com de la Confederació d'Associacions de Veïns i d'altres grups entitats i associacions cíviques, ha tingut com a punt central la presentació del Manifest "Unes bones polítiques valencianes envers l'aprenentatge permanent". Un document ratificat per més del 95% del centres públics de Formació d'adults, associacions d'alumnes i consells escolars, que reivindica la vigència de la llei 1/95 de la Formació de Persones Adultes, el seu desenvolupament integral, el finançament dels centres públics de la generalitat i municipals i la consideració de la formació permanent com a element dinamitzador, regulador i equilibrador social i econòmic.
Les succecives retallades que ha patit l'educació d'adults pel que fa sobretot al centres públics municipals
(que suposen més d'un 70% del total de centres públics) , la falta de finançament del segon nivell del graduat en Secundària de molts centres , el retard en el pagament de les subvencions i ara  la incertesa afegida de l'aparició d'una probable llei de Formació de Persones Adultes , sense que s'haja ni tan sols presentat, estudiat o demant l'opinió de la comunitat educativa, ha fet que la Mesa d'Agents Socials amb el concens de vora el 100% del centres d'FPA reivindique aquest  manifest.   El text aprovat per unanimitat dels presents en la sala d'actes de la facultat de Filosofia i el 97% del conjunt de centres d'adults del País valencià, reclama l'increment dels recursos fins a l'1% del PIB per a la formació de persones adultes, la creació d'un òrgan directiu depenent de la Presidència de la Generalitat, el desplegament de la llei vigent fins ara i la regulació i reconeixement de tota la xarxa, els plans i els consells territorials com a instruments coordinadors i integradors de les ofertes i de les demandes.
L'Acte ha començat amb una conferència del professor Joan Romero en què ha analitzat l'impacte de la formació d'adults en la vida educativa, cultural i sociolaboral de la ciutadania valenciana. S'advoca pel garantiment de l'aprenentatge permanent i la formació de persones adultes com un sistema públic i territorialitzat, la participació de les persones en l'establiment dels seus itineraris formatius i la consideració de la formació permanent com a element dinamitzador, regulador i equilibrador social i econòmic.
L'Acte ha seguit amb la projecció de l'audiovisual  "L'Educació al llarg de la vida" del Grupaudiovisual de l'Associació d'Alumnes d'FPA de Catarroja, la lectura del Manifest i la posterior roda de premsa. A l'eixida de l'acte alguns alumnes  van optar per fer una concentració a les portes de la Facultat.

Notícies aparegudes en mitjans de comunicació:

El  punt Avui :  El 97% del Centres d'EPA han ratificat el Manifest a favor de l'aprenentatge permanent

Levante: Exigen aumentar los recursos de las escuelas de adultos hasta un 1% del PIB

La Veu del País Valencià: Els agents Socials demanen que es garantisca la Formació de les Persones Adultes 
dimecres, 24 d’abril de 2013

ES CREEN NOUS CENTRES D'FPA MENTRE ES REDUÏXEN LES SUBVENCIONS

Les darreres notícies que arriben a la Plataforma són almeys alarmants en el sentit que, per una banda es creen nous centres d'FPA com és el cas de Centre Municipal de Sant Joan d'Alacant (benvinguts companys) , però per altra mantenim una situació delirant i plena d'incertesa:

1.  S'anuncia que hi haurà una nova llei d'FPA, de la qual ni s'ha informat ni s'ha demanat el parer  o l'opinió de la comunitat educativa . Una llei que reemplaçaria la llei del 95 que va ser una llei concensuada i encara hui dia es troba sense desenvolupar totalmet (Manifest per al formació de les persones adultes de la Mesa d'Agents Socials).

2. Els Centres Municipals conveniats han vist per segona vegada reduïda l'aportació econòmica del conveni. De manera que la subvenció s'ha reduÏt en un 65% respecte a l'any 2009.

3.  Fa almenys dos anys en alguns casos,  i fins i tot tres en altres,  que la Generalitat encara no ha abonat les subvecions als Ajuntaments desl anys anteriors

3. Fa dos anys es va suspendre la línia de subvencions a les Associacions d'Alumnes d'FPA

4.  Ara com ara encara no ha eixit l'ordre de subvencions per als Centres Municipals, i les notícies que ens arriben són totalment aleatòries i gens tranquilitzadores: la intenció és traure-la,  estan en "ello" ....

Tot aquest ambient d'incertesa i mancança de suport econòmic i real a la Formació d'Adults pot fer que molts centres perillen.dimecres, 17 d’abril de 2013

ENTRE TOTS PODEM! DONEU SUPORT AL MANIFEST PER LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Comencen a arribar documents de suport al Manifest per la Formació de Persones Adultes del PV.
Alguns dels Centres, Claustres, Associacions d'Alumnes o Consells Escolars que ja han donat suport al manifest són: Alberic, Tavernes Blanques, Cullera, Castelló de la Ribera, Sagunt, L'Alcúdia, València CEED, Villar del Arzobispo, Picanya, Albal, Beniassent...

Si encara no ho heu fet, ací podeu descarregar-vos les plantilles de suport per a ratificar-les als claustres, consells, associacions etc.  Documents d'Adhesió al Manifest

Tots som importants!

Manifest , Pamflet

divendres, 29 de març de 2013

L'EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Un documental del Grup d'Audiovisulas de  l'Associació d'Alumnes de Catarroja que aborda i mostra la gran desconeguda de l'educació: La Formació d'Adults.