dimarts, 17 de desembre de 2013

La nova LLei Valenciana de l'Educació paralitza l'avantprojecte de la Llei de Formació de Persones Adultes


La Generalitat ha anunciat l'elaboració d'una Llei Valenciana d'Educació. Amb aquest anunci es paralitzen dues reformes educatives que estaven en tràmit . Per una banda el decret d'Autonomia i d'altra la LLei de Formació de Persones Adultes. Aquesta última havia despertat tota una sèrie de recels i protestes per part dels col·lectius d'ensenyants, alumnes i organitzacions que integren l'ensenyament d'adults , ja que havia estat redactada sense tindre en compte a la comunitat educativa i als alumnes. 

L'anuncí d'aquesta nova LLei Valencina d'Educació paralitza de moment aquest avantprojecte de llei de Formació d'SAdults , a l'espera també que s'aprove la Lomque, ja que haurà d'incorporar les novetats que marque la normativa estatal.


Podeu llegir més en el següent enllaç :  suplement especila d'educació de la CV de Magisterio español