dimecres, 9 de setembre de 2015

Dia Internacional de l'Alfabetització.

Des de fa més de 40 anys, la UNESCO celebra el Dia Internacional de l'Alfabetització, en què recorda a la comunitat mundial que l'alfabetització és un dret humà i constitueix la base de qualsevol aprenentatge.
Una educació bàsica de qualitat dota els alumnes de competències en lectura, escriptura i càlcul que els acompanyen durant tota la vida i propicien l'aprenentatge posterior; és més probable que els pares alfabetitzats escolaritzin els seus fills; les persones alfabetitzades tenen més capacitat per accedir a les oportunitats de l'educació permanent i les societats alfabetitzades estan millor equipades per afrontar les urgències del desenvolupament.Tanmateix però, ara mateix no només cal parlar de l'analfabetisme entés de manera estricta i tradicional sinó també de l'analfabetisme funcional. La UNESCO considera funcionalment analfabeta la persona que no pot desenvolupar activitats necessàries per a seguir valent-se de la lectura, l’escriptura i el càlcul, per al propi desenvolupament i per al de la seva comunitat. Aquest tipus d’analfabetisme fa difícil la inserció professional, la vida social i l’exercici ple de la ciutadania. La manca de domini de les tecnologies de la informació i comunicació és una forma actual d’analfabetisme funcional, les conseqüències del qual de moment encara són en via de constatació.


Els Centres de Formació de Persones Adultes són l'instrument perfecte per paliar les mancances educatives , actualitzar els coneixemsy i formar de manera democràtica i funcional aquesta situació que a hores d'ara ens pot semblar llunyana i que sovint passa desapercebuda. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada