dijous, 20 de febrer de 2014

Les Escoles d'Adults són un servei sostenible i necessari. Què passara amb la nova Llei Local?Una vegada aprovada la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local es perden més de 35 anys de municipalisme i desenvolupament local de serveis ciutadans.

Concentració 20 de febrer
Amb aquesta llei desapareix el dret dels municipi a autoorganitzar els seus recursos i necessitats , buida la capacitat de gestió dels ajuntaments i els exclou directament de les competències de caràcter sectorial com ara immigració, serveis socials, educació i sanitat. És a dir aquells serveis més directament necessaris i demanats pels ciutadans dels municipis.
Les Escoles d'Adults per tant d'àmbit i titularitat municipal poden de fet desaparéixer si el govern autonòmic no els delega les competències assumides.

Davant de la incertesa amb que ens trobem , ja que fins a hores d'ara no hi ha hagut cap declaració o aclariment per part de l'administració autonòmica. Els diferents agents socials, sindicats i col·lectius relacionats amb l'ensenyament d'adults ha fet diverses preguntes a les administracions provincials i autonòmiques respecte a aquest assumpte.

 Document amb la relació de preguntes i respostes sobre el manteniment dels Centres d'FPA.