dimarts, 18 de març de 2014

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA PODRÀ CURSAR-SE EN ELS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

La Formació Professional Bàsica consta de 14 títols professionals bàsics que es desenvolupen a través de la LOMCE i amb els quals es pretén reduir l'abandonament de l'educació secundària obligatòria. 
Aquestes titulacions premetran continuar els estudis a aquells alumnes a partir dels 15 anys que havien optat per abandonar els estudis de l'ESO. Aquests alumnes, els pares o els tutors podran elegir l'opció de la Formació Professional Bàsica sense que açò supose que l'alumne no puga obtenir el títol de Graduat en Secundària, ja que en realitzar l'avaluació final de la Formació Professional, aquest podran obtindre el títol d'ESO i proseguir si es vol els estudis en el Batxillerta i la Formació Professional.
Els cicles inclouen mòduls relacionat amb les ciències aplicades i les ciències socials que permeten a l'alumne desenvolupar i aconseguir les competències d'aprenentatge permanent. Els mòduls presenten una major càrrega d'assignatures instrumentals.
Els cicles de Formació Professional Bàsica tindran una durada de dos cursos acadèmics, i van dirigits a alumnes entre 15 i 17 anys que hagen cursat tercer d'ESO o excepcionalment segon d'ESO, a través de la recomanació de l'equip docent del centre on cursava els estudis de Secundària i amb el consentiment dels tutors legals de l'alumne o de l'alumne mateix si aquest està emancipat.
També es preveu la impartició dels cicles de Formació Professional Bàsica per a estudiants que accedisquen amb més de 17 anys en els Centres de Formació de Persones Adultes.
Més informació: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada