dijous, 22 de maig de 2014

Subvenció va i subvenció ve.

Per fi ha eixit ja l'odre d'ajudes a la Formació de Persones Adultes que subvenciona a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que impartixen aquesta formació. Això en la pràctica són les ajudes al manteniment del Centres Municipals de Formació d'Adults. I es fa a hora horada , com sempre , però,  i ara sí amb un augment respecte l'any anterior en l'import total pressuposat per a les subvencions de 2,3 milions d'euros contra l'1'6 milions que es van atorgar l'any 2013.
No obstant aquest augment , del qual tots ens alegrem, queda encara molt lluny dels vora 3'5 milions de l'any 2008. Fet que contrasta encara més amb l'augment progressiu d'alumnat que ha experimentat la Formació de Persones Adultes i que actualment compta amb més de 60.000 aprenents, un 80% dels quals estudien en Centres Municipals. Centres, els ajuntaments dels quals, han hagut d'assumir en alguns casos la diferència en els costos per tal de poder contractar els mestres i professors necessaris per tal d'oferir l'ensenyament que demanen els ciutadans, però en altres casos, altres ajuntaments,  han hagut de retallar els serveis que oferixen els seus centres, amb la qual cosa molts ciutadans s'han quedat en els darrers anys sense poder accedir a una plaça.

Tornem i benvigut siga un cert augment de les subvencions, això sí amb una disminució encara de vora el 40% respecte a l'any 2008. Estem encara, i cal  tornar a dir-ho, en l'embrió de la llei del 95 pel que fa als convenis bilaterals, ja que només 6 pobles compten amb un conveni singular , quan la llei preveia un conveni per a tots el centres. I estem , també cal dir-ho, en els llimbs de certs possibles canvis en la normativa i regulació dels Centres Municipals encara sense aclarir. Què passarà amb aquests amb l'aplicació de la la nova llei d'entitats locals que lleven les comptències d'educació als ajuntament i per tant als centres municipals?

Estem, com estàvem, perduts i oblidats , o mig oblidats a propòsit o quasi perduts , com es vulga. Tan perduts i oblidats com que en el drecret que regula el calendari d'admissió als centres escolars i les proves extraordinàries de juliol, no es fa esment en cap moment de les Escoles d'Adults, les quals , i en principi, haurem de seguir fent els exàmens de setembre. D'aquesta manera els alumnes que no aproven en juny i facen la recuperació de setembre , ja no podran matricular-se enguany a un cicle formatiu o a batxillerat perquè el procés extraordinari d'admissió en aquests ensenyaments acaba com a molt el 24 de juliol en els cicles. Per què no s'ha tingut en compte els alumnes que estudien graduat a les Escoles d'Adults? Oblit? deixadesa? Ignorància?

Avancem? No! Ens balancegem constantment en uns llimbs estranys, dubtosos i il·lògics. Per això sobta encara més quan s'escolta en certs foros i esdeveniments que l'Administració Valenciana garantitzarà l'accés a l'ensenyament de totes les persones adultes.

Plataforma Pública per la Formació d'Adults

Més informació :

Ordre d'Ajudes 

Notícia apareguda a Levante 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada